1

Podczas spotkania lub seminarium internetowego kliknij pozycję Pokaż pasekmenu, kliknij pozycję Spotkanie lub Seminarium internetowe , a następnie kliknij pozycję Opcje.

2

Wybierz Ogólne, Udostępnianiezawartości lub Trybimportu.

3

Odznacz lub zaznacz opcje, które chcesz włączyć lub wyłączyć, a następnie kliknij przycisk Zastosuj , aby zapisać zmiany.

1

Podczas spotkania lub seminarium internetowego kliknij pozycję Spotkania Webex lub Seminaria internetowe Webex, a następnie kliknij pozycję Opcje spotkania lub Opcje seminariów internetowych.

2

Odznacz lub zaznacz opcje, które chcesz włączyć lub wyłączyć, a następnie kliknij przycisk Zastosuj , aby zapisać zmiany.

Opcje

Tabela 1.

Ogólne

 • Zezwalaj wszystkim uczestnikom na włączanie wideo
 • Czat

 • Uwagi

  Zezwalaj wszystkim uczestnikom na sporządzanie notatek

  Jedna osoba przygotowująca notatki

 • Pytania i odpowiedzi

 • Zezwalaj wszystkim uczestnikom na unoszenie rąk

 • Reakcje

  Pokaż nazwę wyświetlaną z reakcjami

 • Transfer plików

 • Włącz multimedia UCF dla uczestników

 • Włącz przygotowywanie transkrypcji

Windows i Mac

Udostępnianie treści

Powróć do klasycznego udostępniania ekranu

Tylko Windows

Tryb importowania

 • Uniwersalny format komunikacji

 • Sterownik drukarki

Tylko Windows