1

Na sastanku ili vebinaru izaberite stavku Prikaži traku sa menijima, izaberitestavku Sastanak ili Webinar, a zatim izaberite stavku Opcije.

2

Izaberite opšti, deljenje sadržajaili režim uvoza.

3

Opozovite ili proverite opcije koje želite da uključite ili isključite, a zatim kliknite na dugme " Primeni " da biste sačuvali promene.

1

U sastanku ili vebinaru izaberite stavku Webex Meetings ili Webex Webinars, a zatim izaberite stavku Opcije sastankaili Webinar opcije.

2

Opozovite ili proverite opcije koje želite da uključite ili isključite, a zatim kliknite na dugme " Primeni " da biste sačuvali promene.

Opcije

Tabela 1.

Opšte

 • Dozvoli svim učesnicima da uključe video prenos
 • Ćaskanje

 • Napomene

  Dozvoli svim učesnicima da hvataju beleške

  Jedan hvatač beleški

 • Pitanja i odgovori

 • Dozvoli svim učesnicima da podižu ruke

 • Reakcije

  Prikaži ime za prikaz sa reakcijama

 • Prenos datoteka

 • Omogući UCF obogaćene medije za učesnika

 • Omogući pomoćne natpise

Windows i Mac

Deljenje sadržaja

Pređi na klasično deljenje ekrana

Samo prozori

Režim uvoza

 • Universal Communications Format

 • Upravljački program štampača

Samo prozori