Enheten støtter IP versjon 4 (IPv4), IP versjon 6 (IPv6) og dual. Dobbel er standardinnstillingen. Du kan endre dette på Innstillinger-menyen : velg Nettverkstilkobling > Avanserte nettverksinnstillinger. Velg mellom IPv4 og IPv6, IPv4 eller IPv6 under IP-stakk. IP-parameterne kan tilordnes automatisk av nettverket, eller du kan angi dem manuelt.

Hvis du har en ny enhet, må du kontrollere at den er oppgradert til den nyeste Webex RoomOS-versjonen, og at den er registrert. Dette sikrer at alternativet Manuell IP vises i innstillingene for nettverkstilkobling. Dette gjelder ikke enheter som allerede er registrert.

Slik angir eller endrer du IPv4- eller IPv6-innstillinger:

1

Trykk på enhetens navn på startskjermen og gå til Innstillinger.


2

Velg Nettverkstilkobling , og velg Ethernet.

3

Angi innstillingene.

  • IPv4: Slå av DHCP under IPv4, og skriv inn IPv4-adressen, nettverksmasken og gatewayen.

  • IPv6: Velg Autoconf eller DHCPv6 i henhold til nettverkskravene. Hvis IP-tildelingen er Autoconf, kan du aktivere eller deaktivere DHCPv6-alternativer .

4

Når du er ferdig, trykker du .

Slik angir eller endrer du IPv4- eller IPv6-innstillinger:

  1. Sveip fra høyre side av skjermen, og trykk deretter Enhetsinnstillinger.  2. Bla gjennom menyen for å velge Nettverkstilkobling , og velg deretter Ethernet.

  3. Angi innstillingene.

    • IPv4: Slå av DHCP under IPv4, og skriv inn IPv4-adressen, nettverksmasken og gatewayen.

    • IPv6: Velg Autoconf eller DHCPv6 i henhold til nettverkskravene. Hvis IP-tildelingen er Autoconf, kan du aktivere eller deaktivere DHCPv6-alternativer .

  4. Når du er ferdig, trykker du på haken øverst til høyre på menyen. Trykk deretter hvor som helst på skjermen for å forlate Innstillinger-menyen.