Vaše zařízení podporuje IP verze 4 (IPv4), IP verze 6 (IPv6) a duální. Duální je výchozí nastavení. Toto můžete změnit v nabídce nastavení: Zvolte Síťová připojení > Rozšířená nastavení sítě. V části IP zásobník zvolte mezi IPv4 a ipv6, IPv4 nebo IPv6. Parametry IP může síť přidělit automaticky nebo je můžete nastavit ručně.

Pokud máte nové zařízení, zkontrolujte, zda je upgradováno na nejnovější verzi systému Webex RoomOS a zda je zaregistrováno. Tím zajistíte, že se v nastavení síťového připojení zobrazí možnost Ruční IP. To se netýká již registrovaných zařízení.

Nastavení nebo změna IPv4 nebo nastavení protokolu IPv6:

1

Klepněte na jméno zařízení na domácím displeji a přejděte na nastavení .


2

Zvolte síťové připojení a zvolte Ethernet.

3

Zadejte nastavení.

  • IPv4: Vypněte DHCP v části IPv4 a zadejte IPv4 adresu, masku podsítě a bránu.

  • IPv4/IPv6 Podle požadavků sítě zvolte možnost autokonference nebo DHCPv6. Pokud je přiřazení IP automaticky přeneseno, můžete zapnout nebo vypnout možnosti DHCPv6.

4

Po dokončení klepněte na tlačítko .

Nastavení nebo změna IPv4 nebo nastavení protokolu IPv6:

  1. Najeďte na pravé straně obrazovky a pak klepněte na položku nastavení zařízení.  2. Přejděte do nabídky tak, aby bylo vybráno síťové připojení a pak zvolte Ethernet.

  3. Zadejte nastavení.

    • IPv4: Vypněte DHCP v části IPv4 a zadejte IPv4 adresu, masku podsítě a bránu.

    • IPv4/IPv6 Podle požadavků sítě zvolte možnost autokonference nebo DHCPv6. Pokud je přiřazení IP automaticky přeneseno, můžete zapnout nebo vypnout možnosti DHCPv6.

  4. Až skončíte, klepněte na zaškrtnutí pravé horní části nabídky. Pak Klepnutím kamkoli na obrazovce ponechte nabídku nastavení.