Vaše zařízení podporuje protokol IP verze 4 (IPv4), IP verze 6 (IPv6) a duální. Duální je výchozí nastavení. Můžete to změnit v nabídce Nastavení : vyberte Možnost Síťové připojení > Upřesnit nastavenísítě. V části ZásobníkIP adres vyberte mezi protokoly IPv4 a IPv6, IPv4 nebo IPv6. Parametry IP mohou být přiřazeny automaticky sítí nebo je můžete nastavit ručně.

Pokud máte nové zařízení, ujistěte se, že je upgradováno na nejnovější verzi Webex RoomOS a že je zaregistrováno. Tím zajistíte, že se v nastavení síťového připojení zobrazí možnost Ruční IP. To neplatí pro zařízení, která jsou již zaregistrovaná.

Nastavení protokolu IPv4 nebo IPv6:

1

Klepněte na název zařízení na domovské obrazovce a přejděte do Nastavení.


2

Vyberte Síťové připojení a zvolte Ethernet.

3

Zadejte nastavení.

  • Protokol IPv4: Vypněte DHCP v části IPv4 a zadejte adresu IPv4, masku podsítě a bránu.

  • Protokol IPv6: Zvolte Autoconf nebo DHCPv6 podle vašich požadavků na síť. Pokud je přiřazení IP autoconf, můžete zapnout nebo vypnout možnosti DHCPv6.

4

Až budete hotovi, klepněte na .

Nastavení protokolu IPv4 nebo IPv6:

  1. Potáhněte prstem z pravé strany obrazovky a potom klepněte na Nastavenízařízení.  2. Posuňte nabídku a vyberte Síťové připojení a pak zvolte Ethernet.

  3. Zadejte nastavení.

    • Protokol IPv4: Vypněte DHCP v části IPv4 a zadejte adresu IPv4, masku podsítě a bránu.

    • Protokol IPv6: Zvolte Autoconf nebo DHCPv6 podle vašich požadavků na síť. Pokud je přiřazení IP autoconf, můžete zapnout nebo vypnout možnosti DHCPv6.

  4. Až budete hotovi, klepněte na značku zaškrtnutí v pravém horním rohu nabídky. Poté klepnutím kamkoli na obrazovku opusťte nabídku Nastavení.