Używane urządzenie obsługuje IP w wersji 4 (IPv4), IP version 6 (IPv6) i dual. Ustawieniem domyślnym jest tryb dualny. Można to zmienić w menu Ustawienia: Wybierz kolejno opcje połączenie sieciowe > zaawansowane ustawienia sieci. W obszarze IP Stack wybierz opcje IPv4 i ipv6, IPv4 lub IPv6. Parametry IP mogą być przypisane automatycznie przez sieć lub można je ustawić ręcznie.

Jeśli masz nowe urządzenie, upewnij się, że zostało ono zaktualizowane do najnowszej wersji Webex RoomOS i że jest zarejestrowane. Dzięki temu w ustawieniach połączenia sieciowego pojawi się opcja Ręczny adres IP. Nie dotyczy to urządzeń, które są już zarejestrowane.

Aby ustawić lub zmienić ustawienia IPv4 lub IPv6:

1

Dotknij nazwy urządzenia na ekranie głównym i przejdź do pozycji ustawienia .


2

Wybierz opcję połączenie sieciowe i wybierz opcję Ethernet.

3

Wprowadź ustawienia.

  • IPv4: Wyłącz DHCP w obszarze IPv4 i wprowadź adres IPv4, maskę podsieci i bramę

  • Protokoł Wybierz AUTOCONF lub DHCPv6 zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sieci. Jeśli IP przypisanie jest Autoconf, można włączać i wyłączać opcje protokołu DHCPv6.

4

Po zakończeniu, dotknij .

Aby ustawić lub zmienić ustawienia IPv4 lub IPv6:

  1. Przesuń z prawej strony ekranu, a następnie dotknij opcji urządzenie  2. Przewiń menu, aby wybrać opcję połączenie sieciowe , a następnie wybierz opcję Ethernet.

  3. Wprowadź ustawienia.

    • IPv4: Wyłącz DHCP w obszarze IPv4 i wprowadź adres IPv4, maskę podsieci i bramę

    • Protokoł Wybierz AUTOCONF lub DHCPv6 zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sieci. Jeśli IP przypisanie jest Autoconf, można włączać i wyłączać opcje protokołu DHCPv6.

  4. Po zakończeniu zaznacz pole wyboru u góry po prawej stronie menu. Następnie dotknij dowolnego miejsca na ekranie, aby pozostawić menu Ustawienia.