Din enhet har stöd för IP-version 4 (IPv4), IP-version 6 (IPv6) och dual. Dual är standardinställningen. Du kan ändra detta i menyn Inställningar: välj Nätverksanslutning > Avancerade nätverksinställningar. Under IP-buntväljer du mellan IPv4 och IPv6, IPv4 eller IPv6. IP-parametrarna kan tilldelas automatiskt av nätverket eller så kan du ställa in dem manuellt.

Om du har en ny enhet ska du se till att den är uppgraderad till den senaste versionen av Webex RoomOS och att den är registrerad. Detta säkerställer att alternativet manuell IP visas i inställningarna för nätverksanslutningen. Detta gäller inte enheter som redan är registrerade.

Så här ställer du in eller ändrar inställningar för IPv4 eller IPv6:

1

Tryck på enhetens namn på hemskärmen och gå till Inställningar.


2

Välj Nätverksanslutning och välj Ethernet.

3

Ange inställningarna.

  • IPv4: Inaktivera DHCP under IPv4 och ange IPv4-adress, undernätmask och gateway.

  • IPv6: Välj Autoconf eller DHCPv6 enligt dina nätverkskrav. Om IP-tilldelningen är automatisk konferen, kan du aktivera eller inaktivera DHCPv6-alternativ .

4

När du är klar trycker du på .

Så här ställer du in eller ändrar inställningar för IPv4 eller IPv6:

  1. Svep från skärmens högra sida och tryck sedan på Enhetsinställningar .  2. Bläddra i menyn för att välja Nätverksanslutning och välj sedan Ethernet.

  3. Ange inställningarna.

    • IPv4: Inaktivera DHCP under IPv4 och ange IPv4-adress, undernätmask och gateway.

    • IPv6: Välj Autoconf eller DHCPv6 enligt dina nätverkskrav. Om IP-tilldelningen är automatisk konferen, kan du aktivera eller inaktivera DHCPv6-alternativ .

  4. När du är klar knackar du på kryssmarkeringen högst upp till höger på menyn. Tryck sedan var som helst på skärmen för att lämna inställningsmenyn.