Din enhet stöder IP version 4 (IPv4), IP version 6 (IPv6) och dubbel. Standardinställningen är Dual. Du kan ändra detta på inställnings menyn: Välj nätverks anslutning > avancerade nätverks inställningar. Under IP Stack väljer du mellan IPv4 och ipv6, IPv4 eller ipv6. IP-parametrarna kan tilldelas automatiskt av nätverket eller så kan du ställa in dem manuellt.

Om du har en ny enhet kontrollerar du att den senaste versionen av Webex RoomOS är installerad och att enheten är registrerad. Du kan behöva uppdatera enheten för att alternativet för manuell IP-konfiguration ska visas i inställningarna för nätverksanslutning. Detta gäller inte för enheter som redan har registrerats.

Så här ställer du in eller ändrar IPv4-eller IPv6-inställningar:

1

Tryck på enhetens namn på Start sidan och gå till inställningar .


2

Välj nätverks anslutning och sedan Ethernet.

3

Ange inställningarna.

  • IPv4: Växla av DHCP under IPv4 och ange IPv4 adress, nätmask och gateway.

  • IPv4 Välj Autokonfig eller DHCPv6 enligt nätverkskraven. Om IP-tilldelningen är automatiskt konfigurerad kan du aktivera eller inaktivera DHCPv6-alternativ.

4

Tryck på när du är klar.

Så här ställer du in eller ändrar IPv4-eller IPv6-inställningar:

  1. Dra från skärmens högra sida och tryck sedan på enhets inställningar.  2. Bläddra på menyn för att välja nätverks anslutning och välj sedan Ethernet.

  3. Ange inställningarna.

    • IPv4: Växla av DHCP under IPv4 och ange IPv4 adress, nätmask och gateway.

    • IPv4 Välj Autokonfig eller DHCPv6 enligt nätverkskraven. Om IP-tilldelningen är automatiskt konfigurerad kan du aktivera eller inaktivera DHCPv6-alternativ.

  4. När du är klar trycker du på bock knappen högst upp till höger på menyn. Tryck sedan var som helst på skärmen för att lämna menyn Inställningar.