Vi har forenklet måten du legger inn bestillinger på enten A-WX eller A-SPK på for kundene dine. Hvis dette er den første bestillingen til en kunde, kan du opprette en partnerorganisasjonen.

1

Legg inn en bestilling for enten A-WX eller A-SPK i Cisco Commerce Workspace, og legg enkelt til Ønsket startdato og E-post for klargjøringskontakt.

E-post for klargjøringskontakten er personen som oppgir klargjøringsinformasjonen. Du kan bruke et e-postalias, og når du mottar klargjørings-e-posten, legger du til e-postadressen til personen som oppgir klargjøringsinformasjonen.

2

Vi sender ut en e-post til klargjøringskontakten på den forespurte startdatoen. Klikk på Konfigurer nå.

Hvis klargjøringen ikke har startet én dag etter denne forespurte startdatoen, blir du kontaktet av kundesuksessteamet.

Du kan avslutte veiviseren før du er helt ferdig. Vi lagrer ingen informasjon, og du kan begynne på nytt via koblingen Konfigurer nå.

3

Velg Jeg er en partner som din rolle, og klikk på Neste.

4

Velg Ja, jeg vil konfigurere for å konfigurere tjenestene.


 

Du kan velge En annen person i bedriften vil konfigurere for å angi en annen e-postadresse, og vedkommende fullfører klargjøringen. Du kan også velge Kunden vil konfigurere for å tillate kunden å konfigurere tjenestene sine, og partnere har ikke tilgang til å administrere kundeorganisasjonen.

5

Velg én, og klikk på Neste.

 • Hvis dette er den første bestillingen din, kan du legge til informasjon for å opprette en Cisco Webex-partnerorganisasjon.
 • Hvis dette er en eksisterende organisasjon, kan du se gjennom organisasjonsinformasjonen.

  Hvis du ikke gjenkjenner organisasjonen, kontakter du Cisco-representanten din og lar være å fortsette.

6

Skriv inn e-postadressen til kundeadministratoren, og klikk på Neste.

En bruker kan kun tilhøre én Cisco Webex-organisasjon om gangen.

7

Velg én, og klikk på Neste.

 • Hvis dette er en ny Cisco Webex-organisasjon, må du bekrefte kundeinformasjonen.
 • Hvis dette er en eksisterende organisasjon, må du bekrefte riktig kundeinformasjon.

  Hvis du ikke gjenkjenner organisasjonen, kontakter du Cisco-representanten din og lar være å fortsette.

8

Bekreft at kunde- og partnerinformasjonen er riktig, og klikk på Neste.

Bestillingen er konfigurert.
9

Opprett et nytt passord for partnerorganisasjonen din for en ny Cisco Webex-partnerorganisasjon.

Veiviseren for oppsett av tjeneste starter.
10

Du kan legge til tjenesteinnstillinger i konfigureringsveiviseren, avhengig av tjenestene du har kjøpt:

 • Abonnementsdetaljer – Se gjennom informasjonen for de bestilte tjenestene.

 • Samtaleinnstillinger – Velg samtaleinnstillinger for organisasjonen.

 • Møteinnstillinger:

 • Bedriftsinnstillinger – Skriv inn et underdomene, klikk på Sjekk tilgjengelighet, og klikk deretter på Lagre.

 • Klargjør og start fakturering – Klikk på Klargjøring for å aktivere abonnementet og starte faktureringen for de klargjorte tjenestene. Fakturering begynner for alle tjenestene du har kjøpt.