Webex støtter kun den nyeste Cisco Headset-fastvareversjonen. Når du kobler til headsettet, Webex sjekker fastvareversjonen og varsler deg hvis det er en ny fastvareversjon å installere. Etter oppgraderingen, Webex varsler deg om at oppgraderingen er fullført. Webex vil ikke starte oppgraderingsprosessen hvis headsettet ditt allerede oppgraderer gjennom en annen Cisco-klient.

Cisco Unified Communications Manager (Unified CM)-administratorer kan begrense hodesettoppgraderinger til Unified CM-kilder. Ta kontakt med administratoren din hvis du ikke kan oppgradere headsettet Webex.

For det siste Cisco Headset 500-serien utgivelsesinformasjon, se Versjonsmerknader for Cisco Headset 500-serien .

For det siste Cisco Headset 700-serien utgivelsesinformasjon, se Versjonsmerknader for Cisco Headset 700-serien .

1

Åpen Webex.

2

Koble headsettet til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen.

3

Klikk Oppdater . Vinduet viser oppgraderingsfremdriften.

Varsling om oppgradering av hodetelefoner