Med økttypen Cisco Unified-videokonferanse (CUVC) kan du integrere Webex-tjenester med videokonferanseøkter på CUVC-systemet. En møte-ID hjelper deg med å oppnå denne integreringen.

Før du kan integrere Webex-tjenester med CUVC-systemet, må du sørge for at:

  • CUVC-alternativet er tilgjengelig for ditt Webex-nettsted

  • du har aktivert CUVC-alternativet på innstillingssiden

  • Merk: Når CUVC-alternativet er aktivert, vil CUVC Desktop erstatte Webex-video under en økt.

    Du kan konfigurere CUVC-integrasjonen ved å bruke enten en dynamisk CUVC-møte-ID eller en egendefinert CUVC-møte-ID.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Økttyper.

2

I Øktkode-kolonnen, finn den primære økttypen du vil opprette en egendefinert økttype for.

3

Velg Legg til ny egendefinert økttype for <session type="">-koblingen.

4

Skriv inn et navn for den egendefinerte økttypen.

5

Rull ned for å finne Cisco Unified Videoconferencing (CUVC)-alternativet.


 

Hvis du ikke ser Cisco Unified Videoconferencing (CUVC)-alternativet, kan det hende at det ikke er klargjort for nettstedet ditt.

6

Velg Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) og skriv inn URL-en for CUVC for å aktivere CUVC-integrasjonen med den valgte Webex-tjenesten. Hvis du ikke oppgir URL-en til CUVC, vises en feilmelding når du prøver å legge til økttypen.

7

(Valgfritt) Konfigurer CUVC-integrasjonen ved å tilby enten den egendefinerte møte-ID-en for CUVC eller den dynamiske møte-ID-en for CUVC.

  • Hvis du vil angi den egendefinerte møte-ID-en for CUVC, velger du Tillat tilgang til en møte-ID for CUVC i møteplanleggeren.

  • Hvis du vil angi en dynamisk møte-ID for CUVC, kan du ikke velge Tillat tilgang til en møte-ID for CUVC i møteplanleggeren. Webex-møtenummeret representerer møte-ID-en for CUVC når du planlegger et møte. Du må også inkludere en «tjenesteprefiks» i variabelen %MeetingID% for URL-en til CUVC. For eksempel http://hostname.example.com/path/?ID=<Service_Prefix>%MeetingID%.Tillat tilgang til en møte-ID for CUVC i møteplanleggeren er som standard ikke valgt.

8

(Valgfritt) Velg Eksempel-URL for å vise hjelpeemnet for CUVC-konfigurasjonen.

9

Velg Legg til for å opprette CUVC-økttypen.