Dzięki typowi sesji Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) można zintegrować usługi Webex z sesjami wideokonferencji w systemie CUVC. Identyfikator spotkania ułatwia osiągnięcie tej integracji.

Zanim będziesz mógł zintegrować usługi Webex z systemem CUVC, upewnij się, że:

  • Opcja CUVC jest dostępna dla Witryny Webex.

  • Opcja CUVC jest włączona na stronie ustawień.

  • Uwaga: Gdy opcja CUVC jest włączona, pulpit CUVC zastępuje wideo Webex podczas sesji.

    Integrację CUVC można skonfigurować przy użyciu dynamicznego identyfikatora spotkania CUVC lub niestandardowego identyfikatora spotkania CUVC.

1

Zaloguj się do administracji witryną Webex i przejdź do strony Konfiguracja > typowe ustawienia witryny >Typy sesji.

2

W kolumnie Kod sesji zlokalizuj typ sesji podstawowej, dla której chcesz utworzyć niestandardowy typ sesji.

3

Wybierz łącze Dodaj nowy niestandardowy typ sesji <session type=""> dla.

4

Wprowadź nazwę niestandardowego typu sesji.

5

Przewiń w dół, aby znaleźć opcję Cisco Unified Videoconferencing (CUVC).


 

Jeśli nie widzisz opcji Cisco Unified Videoconferencing (CUVC), być może nie jest ona aprowisowana dla Twojej witryny.

6

Wybierz opcję Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) i wpisz adres URL CUVC, aby umożliwić integrację CUVC z wybraną usługą Webex. Jeśli nie podasz adresu URL CUVC, podczas próby dodania typu sesji zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

7

(Opcjonalnie) Skonfiguruj integrację CUVC, podając niestandardowy identyfikator spotkania CUVC lub dynamiczny identyfikator spotkania CUVC.

  • Aby podać niestandardowy identyfikator spotkania CUVC, wybierz opcję Zezwalaj na wprowadzanie identyfikatora spotkania CUVC w harmonogramiespotkania.

  • Aby podać dynamiczny identyfikator spotkania CUVC, nie wybieraj opcji Zezwalaj na wprowadzanie identyfikatora spotkania CUVC w harmonogramiespotkania. Numer spotkania Webex reprezentuje identyfikator spotkania CUVC podczas planowania spotkania. Należy również dołączyć "prefiks usługi" w zmiennej %MeetingID% dla adresu URL CUVC. Na przykład http://hostname.example.com/path/?ID=<Service_Prefix>%MeetingID%.Opcja Zezwalaj na wprowadzanie identyfikatora spotkania CUVC w harmonogramie spotkania jest domyślnie niezaznaczona.

8

(Opcjonalnie) Wybierz opcję Przykładowy adres URL, aby wyświetlić temat Pomocy dotyczący konfiguracji CUVC.

9

Wybierz pozycję Dodaj, aby utworzyć typ sesji CUVC.