Med sessionstypen Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) kan du integrera Webex-tjänster med sessionskonferenser för video på CUVC-systemet. Ett mötes-ID hjälper dig att genomföra denna integrering.

Innan du kan integrera Webex-tjänster med CUVC-systemet ska du säkerställa att:

  • CUVC-alternativet är tillgängligt för din Webex-webbplats.

  • Du har aktiverat CUVC-alternativet på inställningssidan.

  • Obs! När CUVC-alternativet är aktiverat kommer CUVC Desktop att ersätta Webex-video under en session.

    Du kan konfigurera CUVC-integreringen genom att använda antingen ett dynamiskt mötes-ID för CUVC eller ett anpassat mötes-ID för CUVC.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och fortsätt till konfiguration > Vanliga webbplatsinställningar > Mötestyper.

2

I kolumnen Sessionskod letar du upp den primära mötestypen som du vill skapa en anpassad mötestyp för.

3

Klicka på länken Lägg till ny anpassad mötestyp för <session type>.

4

Ange ett namn på den anpassade mötestypen.

5

Bläddra ner tills du hittar alternativet Cisco Unified Videoconferencing (CUVC).


 

Om du inte ser alternativet Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) kanske det inte är tillhandahållet för din webbplats.

6

Välj Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) och ange CUVC-URL:en för att aktivera CUVC-integrering med den valda Webex-tjänsten. Om du inte tillhandahåller CUVC-URL:en kommer ett felmeddelande att visas när du försöker att lägga till mötestypen.

7

(Valfritt) Konfigurera CUVC-integrationen genom att tillhandahålla antingen anpassat mötes-ID för CUVC eller dynamiskt mötes-ID.

  • För att tillhandahålla anpassat mötes-ID för CUVC välj Tillåt att mötes-ID för CUVC anges i mötesschemaläggaren.

  • För att tillhandahålla ett dynamiskt mötes-ID för CUVC ska du inte välja Tillåt att mötes-ID för CUVC anges i mötesschemaläggaren. Webex mötesnummer representerar CUVC mötes-ID när du schemalägger ett möte. Du måste också inkludera ett ”tjänsteprefix” i %MeetingID%-variabeln för CUVC-URL:en. Till exempel http://hostname.example.com/path/?ID=<Service_Prefix>%MeetingID%.Tillåt att mötes-ID för CUVC anges i mötesschemaläggaren är avmarkerad som standard.

8

(Valfritt) Välj Exempel-URL för att visa hjälpämnet för CUVC-konfigurationen.

9

Välj Lägg till för att skapa mötestypen för CUVC.