Du kan sende forskjellige reaksjoner ved å velge Reaksjoner -knappen under et møte.

Reaksjonene er synlige for deg og alle andre deltakere i møtet, og navnene på personene som reagerer vises. De innkommende reaksjonene vises som en strøm av emojis nederst til venstre på skjermen.Verten og medverten i et møte kan aktivere og deaktivere reaksjonene fra deltakerlisten. Gå til deltakerlisten, trykk på Mer (...)-knappen, og slå på Tillat reaksjoner eller av.


  • Reaksjoner er tilgjengelige i Webex Meetings, enten planlagte eller personlige rommøter. Reaksjoner er ikke tilgjengelige i romstøttede møter.

  • Denne funksjonen er tilgjengelig på WBS41.6 og nyere.

  • Reaksjoner støttes ikke på enheter i DX-, MX- eller SX-serien.

Når reaksjoner er tilgjengelige under et møte, vil du se en Reaksjoner knapp I samtalekontrollene. Hvis du ikke ser Reaksjoner -knappen, trykker du på Mer I samtalekontrollene.

Trykk på Reaksjoner og velg emojien du vil sende. Trykk lenge på emojien for å endre hudtonen. Når enheten er i personlig modus, forblir hudtonen du valgte. På delte enheter tilbakestilles hudtonen når samtalen avsluttes.