Du kan sende forskjellige reaksjoner ved å velge Reager -knappen under et møte.

Reaksjonene er synlige for deg og alle andre deltakere i møtet, og navnene på personene som reagerer vises. De innkommende reaksjonene vises som en strøm av emojis nederst til venstre på skjermen.Verten og medverten i et møte kan aktivere og deaktivere reaksjonene fra deltakerlisten. Gå til deltakerlisten, trykk på knappen Mer (...), og slå Reaksjoner i møte på eller av.


  • Reaksjoner er tilgjengelige i Webex Meetings, enten planlagte eller personlige rommøter. Reaksjoner er ikke tilgjengelige i romstøttede møter.

  • Denne funksjonen er tilgjengelig på WBS41.6 og nyere.

Med RoomOS 11-opplevelse aktivert

Støttes på Board og Desk-serien.

Når reaksjoner er tilgjengelige under et møte, kan du se en Reager -knapp i anropskontrollene. Hvis du ikke ser Reager -knappen, kan reaksjonene bli funnet i Mer -menyen i anropskontrollene.

Trykk på Reager og velg emojien du vil sende. Trykk lenge på emojien for å endre hudtonen. Når enheten er i personlig modus, forblir hudtonen du valgte. På delte enheter tilbakestilles hudtonen når samtalen avsluttes.Med RoomOS 10

Når reaksjoner er tilgjengelige under et møte, kan du se en Reager -knapp i anropskontrollene. Trykk på Reager og velg emojien du vil sende.Hvis du ikke ser Reager -knappen, kan reaksjonene bli funnet i Mer -menyen i anropskontrollene.