Możesz wysyłać różne reakcje, wybierając przycisk Reakcje podczas spotkania.

Reakcje są widoczne dla Ciebie i wszystkich innych uczestników spotkania. Będą one wyświetlane w prawym dolnym rogu okienek wideo użytkowników podczas Webex spotkań na wszystkich urządzeniach. Gdy wyślesz reakcję, zostanie ona animowana w panelu wideo.

Pamiętaj, że jeśli nie jesteś na ekranie, Twoja reakcja pojawi się w stosie w lewym dolnym rogu z Twoim imieniem. To samo dotyczy sytuacji, gdy jesteś sparowany z urządzeniem z telefonu komórkowego lub laptopa i stamtąd wysyłasz reakcję. Bezpośrednio użyj elementów sterujących urządzenia, aby reakcja pojawiła się w panelu wideo.Gospodarz i współgospodarz spotkania mogą włączać i wyłączać reakcje z listy uczestników. Przejdź do listy uczestników, naciśnij przycisk Więcej (...) i włącz lub wyłącz opcję Zezwól na reakcje .


  • Reakcje są dostępne w ramach spotkań Webex, zarówno spotkań zaplanowanych, jak i spotkań w Pokoju Osobistym. Reakcje nie są dostępne w spotkaniach typu oparte na obszarze.

  • Funkcja ta jest dostępna w wersji WBS41.6 i nowszych.

  • Reakcje nie są obsługiwane w urządzeniach z serii DX, MX i SX.

Jeśli reakcje są dostępne podczas spotkania, zobaczysz przycisk Reakcje W elementach sterujących połączeniem. Jeśli nie widzisz przycisku Reakcje , kliknij Więcej W elementach sterujących połączeniem.

Dotknij opcji Reakcje i wybierz emoji, które chcesz wysłać. Naciśnij długo emoji, aby zmienić odcień skóry. Gdy urządzenie jest w trybie osobistym, wybrany odcień skóry pozostanie. Na współdzielonych urządzeniach odcień skóry zostanie zresetowany po zakończeniu połączenia.