Du kan sända olika reaktioner genom att välja knappen Reagera under ett möte.

Reaktionerna är synliga för dig och alla andra mötesdeltagare och namnen på de personer som reagerar visas. De inkommande reaktionerna visas som en ström av emojis längst ned till vänster på skärmen.Värden och cohost i ett möte kan aktivera och inaktivera reaktionerna från deltagarlistan. Gå till deltagarlistan, knacka på knappen Mer (...) och aktivera eller inaktivera reaktionerna under mötet.


  • Reaktioner finns tillgängliga i Webex Meetings, antingen schemalagda möten eller möten i personliga rum. Reaktioner är inte tillgängliga i möten som har säkerhetskopierats i utrymmet.

  • Den här funktionen finns tillgänglig i WBS41.6 och senare.

Med RoomOS 11-upplevelse aktiverad

Stöds i Board- och Desk-serierna.

När reaktioner finns tillgängliga under ett möte kan du se en Reagera-knapp i samtalskontrollerna. Om du inte ser reageraknappen kan reaktionerna finnas i menyn Mer i samtalskontrollerna.

Knacka Reagera och välj den emoji du vill skicka. Tryck länge på emoji för att ändra skaltonen. När din enhet är i personligt läge kommer den tonen du väljer att vara kvar. På delade enheter återställs skaltonen när samtalet avslutas.Med RoomOS 10

När reaktioner finns tillgängliga under ett möte kan du se en Reagera-knapp i samtalskontrollerna. Knacka Reagera och välj den emoji du vill skicka.Om du inte ser reageraknappen kan reaktionerna finnas i menyn Mer i samtalskontrollerna.