Du kan skicka olika reaktioner genom att välja knappen Reaktioner under ett möte.

Reaktionerna är synliga för dig och alla andra deltagare i mötet. De visas i det nedre högra hörnet av människors videorutor i Webex möten på alla enheter. När du skickar en reaktion animeras den i videofönstret.

Observera att om du inte är på skärmen visas din reaktion i bunten längst ner till vänster med ditt namn. Detsamma gäller om du är ihopkopplad med en enhet från din mobil eller bärbara dator och skickar en reaktion därifrån. Använd enhetskontrollerna direkt för att reaktionen ska visas i videofönstret.Värden och samvärden på mötet kan aktivera och inaktivera reaktioner via deltagarlistan. Gå till deltagarlistan, tryck på knappen Mer (...) och slå på eller av Tillåt reaktioner .


  • Reaktioner är tillgängliga på både schemalagda möten och möten i personliga rum i Webex Meetings. Reaktioner är inte tillgängliga i utrymmesbaserade möten.

  • Den här funktionen är tillgänglig i WBS41.6 och senare.

  • Reaktioner stöds inte på enheter i DX-, MX- eller SX-serien.

När reaktioner är tillgängliga under ett möte visas knappen Reaktioner I samtalskontrollerna. Om knappen Reaktioner inte visas trycker du på Mer I samtalskontrollerna.

Tryck på Reaktioner och välj den emoji du vill skicka. Tryck länge på emoji för att ändra hudtonen. När enheten är i personligt läge finns hudtonen du valt kvar. På delade enheter återställs hudtonen när samtalet avslutas.