Možete poslati različite reakcije odabirom dugmeta React tokom sastanka.

Reakcije su vidljive Vama i svim ostalim učesnicima sastanka, a prikazana su i imena osoba koje reaguju. Dolazne reakcije su prikazane kao tok emotikona u donjem levom uglu ekrana.Domaćin i pomoćni domaćin na sastanku mogu da omoguće i onemoguće reakcije sa liste učesnika. Idite na listu učesnika, dodirnite dugme Više (...) i uključite ili isključite Reakcije na sastanku.


  • Reakcije su dostupne na Webex sastancima, bilo na zakazanim sastancima ili sastancima u ličnoj sobi. Reakcije nisu dostupne na sastancima u svemiru.

  • Ova funkcija je dostupna na WBS41.6 i novijim modelima.

Sa omogućenim RoomOS 11 doživljajem

Podržano u serijama "Board" i "Desk".

Kada su reakcije dostupne tokom sastanka, možete videti dugme React u kontrolama poziva. Ako ne vidite dugme React, reakcije se mogu naći u meniju More u kontrolama poziva.

Dodirnite Reaguj i izaberite emoji koji želite da pošaljete. Dugo pritisnite emotikon da biste promenili ton kože. Kada je vaš uređaj u ličnom režimu, izabrani ton kože će ostati. Na deljenim uređajima, ton kože će se resetovati kada se poziv završi.Sa RoomOS 10

Kada su reakcije dostupne tokom sastanka, možete videti dugme React u kontrolama poziva. Dodirnite Reaguj i izaberite emoji koji želite da pošaljete.Ako ne vidite dugme React, reakcije se mogu naći u meniju More u kontrolama poziva.