Različite reakcije možete da pošaljete tako što ćete tokom sastanka izabrati dugme "Reakcije".

Reakcije su vidljive vama i svim ostalim učesnicima sastanka, a prikazana su i imena osoba koje reaguju. Dolazne reakcije su prikazane kao tok emoji-ja sa donje leve strane ekrana.Domaćin i kohost na sastanku mogu da omoguće i onesposobe reakcije sa liste učesnika. Idite na listu učesnika, dodirnite dugme More (...) i prebacite taster Allow reactions on or off.


  • Reakcije su dostupne na sastancima Webex Meetings, bilo na zakazanim ili sastancima lične sobe. Reakcije nisu dostupne na sastancima iza kojih postoji prostor.

  • Ova funkcija je dostupna na WBS41.6 i kasnijim.

  • Reakcije nisu podržane na DX, MX ili SX Series uređajima.

Kada reakcije budu dostupne tokom sastanka, videćete dugme "Reakcije " U kontrolama poziva. Ako ne vidite dugme "Reakcije", tapnite na dugme "Još " U kontrolama poziva.

Dodirnite Reakcije i izaberite emoji koji želite da pošaljete. Dugačka pritiska na emoji da promeni ton kože. Kada je uređaj u ličnom režimu, ton kože koji ste odabrali će ostati. Na deljenim uređajima, ton kože će biti resetovan kada se poziv završi.