Informasjonen du angir, vises for alle de følgende scenarioene:

  • Når en bruker velger Support > Hjelp > Kontakt support for Webex Meetings, Webex Events eller Webex Training.

  • Når en bruker velger Support > Kontakt oss for Webex Support.

  • Når en bruker velger Min Webex > Support i klassisk visning.

  • Når en vert, hvis konto er låst eller deaktivert, prøver å logge på.


Hvis området har en tilpasset URL-adresse for problemrapporering i navigasjonsruten til venstre, er ikke denne funksjonen tilgjengelig.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Nettsteder.

2

Under Fellesinnstillinger velger du Alternativer for nettsted.

3

Skriv inn kontaktinformasjonen for nettstedsadministratoren i dialogboksen Kontaktinformasjon.

Du kan opprette en egendefinert melding og angi detaljer, for eksempel nettstedsadministratorens navn, telefonnummer og e-postadresse. En forhåndsvisning av meldingen vises i boksen under oppføringen.

4

Velg Oppdater.