Informationen du anger visas vid följande scenarier:

  • När en användare väljer Stöd för > Hjälp > Kontakta Support för Webex Meetings, WebEx Händelser, eller WebEx Utbildning.

  • När en användare väljer Stöd för > Kontakta oss för WebEx Stöd för.

  • När en användare väljer Mitt Webex > Stöd för i den klassiska vyn.

  • När en värd, vars konto är låst eller inaktiverat, försöker logga in.


Om din webbplats har en anpassad Hjälp-URL i den vänstra navigeringsrutan är denna funktion inte tillgänglig.

1

Från kundvyn i https://admin.WebEx.comGå till Tjänster, och under Möte, Välj Webbplatser.

2

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

3

I dialogrutan Kontaktuppgifter anger du kontaktinformationen för webbplatsadministratören.

Du kan skapa ett anpassat meddelande och lämna uppgifter som webbplatsadministratörens namn, telefonnummer och e-postadress. En förhandsgranskning av meddelandet visas i rutan under din post.

4

Välj Uppdatera.