Określone informacje są wyświetlane dla każdego z następujących scenariuszy:

  • Gdy użytkownik wybierze opcję Pomoc techniczna > Pomoc > Skontaktuj się z pomocą techniczną dotyczącą spotkań Webex, wydarzeń Webex lub szkoleń Webex.

  • Gdy użytkownik wybierze opcję Pomoc techniczna > Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc techniczną Webex.

  • Gdy użytkownik wybierze opcję My Webex > Support (Mój Webex > pomoc techniczna w widoku klasycznym).

  • Gdy host, którego konto jest zablokowane lub dezaktywowane, próbuje się zalogować.


Jeśli Witryna ma dostosowany adres URL Pomocy w lewym obszarze nawigacji, ta funkcja jest niedostępna.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Opcje witryny.

3

W oknie dialogowym Informacje kontaktowe wprowadź informacje kontaktowe administratora witryny.

Możesz utworzyć wiadomość niestandardową i podać szczegóły, takie jak imię i nazwisko administratora witryny, numer telefonu i adres e-mail. Podgląd wiadomości pojawi się w polu pod wpisem.

4

Wybierz Aktualizuj.