Z list Ulubione, ostatnie lub Lista książki adresowej można nawiązać inną osobę Można też wprowadzić numer w polu Wyszukaj lub wybierz numer.


Wyszukiwanie w książce telefonicznej zwraca maksymalnie 100 wpisów.

Z poziomu urządzenia biurkowego można nawiązać połączenie tylko z jedną osobą lub jedną salą konferencyjną naraz.

Nawiązywanie połączenia z poziomu książki telefonicznej

1

Otwórz menu Połączenia, wybierając opcję Połącz na ekranie głównym.


2

Stuknij w Ulubione, Ostatnie lub Katalog.


3

Wybierz kontakt i dotknij zielonego przycisku Połącz.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu nazwy, numeru lub adresu wideo

1

Otwórz menu Połączenia, wybierając opcję Połącz na ekranie głównym i stuknij pole Wyszukaj.

2

Otworzy się klawiatura ekranowa, na której można wpisać nazwę, numer lub adres wideo kontaktu. Można również wprowadzić adres wideo , aby dołączyć do zaplanowanego spotkania lub je rozpocząć. Stuknij zielony przycisk Połącz, aby nawiązać połączenie.