1

Przejdź do swojego zdjęcia profilowego, a następnie wybierz pozycję Ustawienia.

2

Kliknij pozycję Wideo , z listy rozwijanej Kamera wybierz kamerę, której chcesz używać, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

1

Przejdź do swojego zdjęcia profilowego, a następnie wybierz preferencje.

2

Kliknij pozycję Wideo, a następnie z listy rozwijanej Wybierz kamerę, której chcesz używać.


 

Kamery wirtualne mogą, ale nie muszą być włączone przez administratora systemu.

Podczas rozmowy lub spotkania stuknij pozycję Wideo > Zamień kamerę .

Musisz używać Chrome, Safari lub Firefox.

Kliknij menu aktywności i wybierz Meet. Wybierz urządzenie, którego chcesz użyć do wykonania połączenia, klikając audio / wideo.