Nadal będziesz widzieć nieprzeczytane wskaźniki, dzięki czemu możesz zobaczyć nieprzejedzone wiadomości, a użytkownicy nadal będą mogli wysyłać Ci wiadomości.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe i wybierz pozycję Dostępność .

2

Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz, jak długo nie chcesz być zakłócony z listy.
  • Kliknij pozycję Ustaw godzinę, aby wybrać określony czas.

3

Jeśli masz skonfigurowaną usługę połączeń i nie chcesz otrzymywać powiadomień o połączeniach w aplikacji mobilnej lub telefonie stacjonarnym, musisz również włączyć DND w portalu self care.


 

Jeśli twoje wywołanie jest obsługiwane przez usługodawcę, pojawi się okno podręczne. Kliknij pozycję Portal samooceny, aby przejść do okna Ustawienia połączeń, aby włączyć DND.

4

Aby przywrócić dostępność do aktywności, kliknij pozycję Dostępność >wyczyść, aby użytkownicy wiedzieli, że mogą ponownie się z Tobą skontaktować.


 

Jeśli masz skonfigurowaną usługę połączeń i włączysz DND w portalu selfcare, upewnij się, że wyłączyłeś DND w portalu self care, aby wznowić nawiązywana rozmowy na wszystkich urządzeniach.

1

Dotknij swojego zdjęciaprofilowego, naciśnij pozycję Dostępność .

2

Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz, jak długo nie chcesz być zakłócony z listy.
  • Naciśnij pozycję Niestandardowe, wybierz określoną datę i godzinę.
3

Jeśli masz skonfigurowaną usługę połączeń, a także nie chcesz otrzymywać powiadomień o połączeniach w aplikacji deskop lub telefonie stacjonarnym, musisz również włączyć DND w portalu self care.

4

Aby przywrócić dostępność do aktywności, kliknij Dostępność > wyczyść, aby użytkownicy wiedzieli, że mogą ponownie się z Tobą skontaktować.


 

Jeśli masz skonfigurowaną usługę połączeń i włączysz DND wportalu selfcare, upewnij się, że wyłączyłeś DND w portalu self care, aby wznowić nawiązywana rozmowy na wszystkich urządzeniach.

1

Naciśnij swoje zdjęcieprofilowe, a następnie naciśnij pozycję Dostępność .

2

Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz, jak długo nie chcesz być zakłócony z listy
  • Naciśnij pozycję Niestandardowe, wybierz konkretną datę i naciśnij ok , a następnie wybierz określony czas i naciśnij przyciskOk
3

Jeśli masz skonfigurowaną usługę połączeń, a także nie chcesz otrzymywać powiadomień o połączeniach w aplikacji deskop lub telefonie stacjonarnym, musisz również włączyć DND w portalu self care.

4

Aby przywrócić dostępność do aktywności, kliknij Dostępność > wyczyść, aby użytkownicy wiedzieli, że mogą ponownie się z Tobą skontaktować.


 

Jeśli masz skonfigurowaną usługę połączeń i włączysz DND wportalu selfcare, upewnij się, że wyłączyłeś DND w portalu self care, aby wznowić nawiązywana rozmowy na wszystkich urządzeniach.

Kliknij swoje zdjęcie profilowe i wybierz pozycję Dostępność i wybierz, jak długo nie chcesz przeszkadzać.


 

Kliknij opcję Dostępność > Wyłącz, aby zmienić dostępność z powrotem na Aktywny, aby użytkownicy wiedzieli, że mogą się z Tobą ponownie skontaktować.