1

Gdy Ty lub inna osoba udostępniacie swój ekran, wybierz opcję Adnotacje, aby utworzyć adnotację.

2

Aby rozpocząć oznaczanie adnotacji, możesz wybrać jedną z następujących opcji:

 • Kolor zmienia kolor znacznika.
 • Gumka zamienia znacznik w gumkę, aby usunąć zmiany, lub ponownie kliknąć gumkę, aby zaznaczyć wyczyść wszystko i usunąć wszystkie zmiany. Możesz kliknąć przycisk Cofnij, aby przywrócić właśnie wyczyszczone zmiany.
 • Stickies tworzy i dodaje lepkie. Możesz dodać tekst, zmienić kolor i przesuwać karteczki.
 • Opcja Cofnij powoduje usunięcie ostatniej edycji. Możesz nadal klikać przycisk Cofnij i usuwać każdą edycję, aż powrócisz do ostatnio zapisanej adnotacji.
3

Po zakończeniu wybierz pozycję Gotowe, a adnotacja zostanie zapisana na liście Tablice.

4

Aby zatrzymać udostępnianie adnotacji, kliknij Zatrzymaj udostępnianie.


1

Gdy Ty lub inna osoba udostępniacie swój ekran, wybierz opcję Adnotacje, aby utworzyć adnotację.

2

Aby rozpocząć oznaczanie adnotacji, możesz wybrać jedną z następujących opcji:

 • Kolor zmienia kolor znacznika.
 • Gumka zamienia znacznik w gumkę, aby usunąć zmiany, lub ponownie kliknąć gumkę, aby zaznaczyć wyczyść wszystko i usunąć wszystkie zmiany. Możesz kliknąć przycisk Cofnij, aby przywrócić właśnie wyczyszczone zmiany.
 • Stickies tworzy i dodaje lepkie. Możesz dodać tekst, zmienić kolor i przesuwać karteczki.
 • Opcja Cofnij powoduje usunięcie ostatniej edycji. Możesz nadal klikać przycisk Cofnij i usuwać każdą edycję, aż powrócisz do ostatnio zapisanej adnotacji.
3

Po zakończeniu wybierz pozycję Gotowe, a adnotacja zostanie zapisana na liście Tablice.

4

Aby zatrzymać udostępnianie adnotacji, kliknij Zatrzymaj udostępnianie.

5

Aby wrócić do udostępniania ekranu, kliknij pozycję .

Nie możesz rozpocząć adnotacji w Internecie, jednak gdy ktoś inny rozpocznie adnotację w aplikacji Webex App na komputery, możesz ją edytować.

1

Gdy Ty lub ktoś inny udostępnia swój ekran, a ktoś inny zaczyna dodawać adnotacje, możesz kliknąć przycisk Edytuj.

2

Do wyboru są następujące opcje:

 • Kolor zmienia kolor znacznika
 • Gumka zamienia znacznik w gumkę, aby usunąć zmiany, lub ponownie kliknąć gumkę, aby zaznaczyć wyczyść wszystko i usunąć wszystkie zmiany. Możesz kliknąć przycisk Cofnij, aby przywrócić właśnie wyczyszczone zmiany.
 • Opcja Cofnij powoduje usunięcie ostatniej edycji. Możesz nadal klikać przycisk Cofnij i usuwać każdą edycję, aż powrócisz do ostatnio zapisanej migawki.
3

Po zakończeniu kliknij przycisk Wstecz.