dostęp do plików obszaru

Przejdź do wiadomości, wybierz obszar, kliknij Zawartość, a następnie wybierz.

 • Wybierz widok listy , aby wyświetlić pliki na liście, lub widok siatki , aby wyświetlić pliki jako miniatury.

Po najechaniu kursorem na plik można wykonać następujące czynności:

 • Pokaż w wiadomościach.

 • Pobierz, a następnie kliknij przycisk Pokaż w folderze.

 • Zaktualizuj udostępnianie plików — jeśli plik jest udostępniany z usługi Microsoft Onedrive lub Sharepoint Online.


 

Możesz także kliknąć plik w obszarze, aby zobaczyć go w oknie podglądu, a następnie kliknąć w lewo lub prawo , aby szybko poruszać się między innymi plikami udostępnianymi w obszarze.

Wybierz sposób wyświetlania i pobierania plików:

 • Podgląd — dotknij pliku.
 • Pobierz — dotknij pliku, dotknij, a następnie dotknij opcji Zapisz obraz.
 • Wyświetl wszystkie pliki — przejdź do menu aktywności, dotknij zawartości i wybierz pliki.
  • Wybierz z widoku listy lub widoku siatki , aby wyświetlić pliki.


   

  Zobacz, kto wysłał plik i kiedy go wysłał, stukając plik, a następnie stukając Pokaż w obszarze.

Wybierz sposób wyświetlania i pobierania plików:

 • Podgląd — dotknij pliku. Dotknija następnie wybierz spośród:
  • Udostępnianie — wybierz aplikację, aby udostępnić plik.

  • Zapisz — zapisz plik na urządzeniu.

  • Otwórz za pomocą...—Wybierz aplikację, aby otworzyć plik.

  • Pokaż w obszarze — sprawdź, kto wysłał plik i kiedy go wysłał.

 • Zobacz wszystkie pliki — w obszarze dotknij menu aktywności, a następnie dotknij zawartości i wybierz pliki.
  • Dotknij widoku listy , aby wyświetlić pliki na liście, lub widoku siatki , aby wyświetlić pliki jako miniatury.

  • Dotknij pliku, aby zobaczyć podgląd, a następnie przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby szybko poruszać się między plikami udostępnionymi w obszarze.

Przejdź do wiadomości, wybierz obszar, a następnie kliknij Zawartość i wybierz.

Po najechaniu kursorem na plik można wykonać następujące czynności:

 • Przejdź do wiadomości.

 • Pobierz — możesz wybrać miejsce zapisywania pobranych plików, jeśli używasz aplikacji Webex dla sieci Web.


 

Możesz także kliknąć plik w obszarze, aby zobaczyć go w oknie podglądu.