Przejdź do obszaru Wiadomości, wybierz spację, kliknij pozycję Zawartość , a następnie wybierzpozycję .

 • Wybierz widok listy, aby wyświetlić pliki na liście, lub widok siatki, aby wyświetlić pliki jako miniatury.

Po umieszczeniu wskaźnika myszy na pliku można wykonać następujące czynności:

 • Pokaż w wiadomościach.

 • Pobierz, a następnie kliknij przycisk Pokaż w folderze.

 • Aktualizuj udziałplików — jeśli plik jest udostępniany z usługi Microsoft OneDrive lub Sharepoint Online.


 

Możesz także kliknąć plik w przestrzeni, aby wyświetlić plik w oknie podglądu, a następnie kliknąć w lewo lub w prawo, aby szybko nawigować między innymi plikami udostępnionymi w przestrzeni.

Wybierz sposób wyświetlania i pobierania plików:

 • Podgląd — stuknij w plik.
 • Pobierz — naciśnij plik, naciśnij pozycję , a następnie naciśnij pozycję Zapisz obraz.
 • Wyświetlanie wszystkich plików — przejdź do menu aktywności, stuknij opcję Zawartość i wybierz pliki.
  • Wybierz opcję Widok listy lub Widok siatki, aby wyświetlić pliki.


   

  Sprawdź, kto i kiedy wysłał plik, dotykając pliku, a następnie naciskając pozycję Pokaż w przestrzeni.

Wybierz sposób wyświetlania i pobierania plików:

 • Podgląd — stuknij w plik. Naciśnij, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
  • Udostępnij— wybierz aplikację, która ma udostępnić plik.

  • Zapisz— zapisz plik na urządzeniu.

  • Otwórz z...— Wybierz aplikację, aby otworzyć plik.

  • Pokaż w przestrzeni— sprawdzaj, kto i kiedy wysłał plik.

 • Wyświetlanie wszystkich plików — w obszarze stuknij w menu aktywności , a następnie stuknij w Zawartość i wybierz Pliki.
  • Stuknij pozycję Widok listy, aby wyświetlić pliki na liście, lub widok siatki, aby wyświetlić pliki jako miniatury.

  • Stuknij w plik, aby wyświetlić podgląd, a następnie przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby szybko nawigować między plikami udostępnionymi w przestrzeni.

Przejdź do sekcji Wiadomości, wybierz spację, a następnie kliknij opcję Zawartość i wybierz pozycję .

Po umieszczeniu wskaźnika myszy na pliku można wykonać następujące czynności:

 • Przejdź do wiadomości.

 • Pobierz— możesz wybrać miejsce zapisywania pobranych plików, jeśli używasz aplikacji Webex App for Web.


 

Możesz także kliknąć plik w miejscu, aby zobaczyć plik w oknie podglądu.