Nawiasem mówiąc, nadal możesz używać emotikonówlub wybierać z biblioteki emoji w aplikacji Webex, tak jak zawsze. Po prostu sprawiamy, że znalezienie emoji idealnego dla Twojej wiadomości jest szybsze i łatwiejsze.

1

Podczas pisania wiadomości wpisz dwukropek i co najmniej dwa znaki, aby wyświetlić listę emotikonów odpowiadających tym dwóm znakom.

Na przykład wpisanie :han powoduje wyświetlenie listy gestów dłoni.

2

Wybierz z listy ikonę emoji, którą chcesz dodać do wiadomości, kliknij przycisk Enter, aby wybrać wyróżnione emotikony ikony z listy, lub wprowadź pełny krótki kod i kliknij Enter.