Przed rozpoczęciem

Administrator musi skonfigurować Twoje konto za pomocąKalendarz hybrydowydzięki czemu możesz planować spotkania w ten sposób.

1

Przejdź do aplikacji kalendarza pracy i zaplanuj spotkanie.

2

Dodaj osoby do swojego zaproszenia lub pozostaw puste pole uczestników, aby utworzyć wersję roboczą spotkania lub nadchodzące spotkanie.

3

W polu lokalizacji spotkania wprowadź jedną z następujących czynności:

  • @webex:onetime – tworzy jednorazowe spotkanie Webex.

  • @webex, @webex:myroom lub @meet:myroom — tworzyOsobisty pokójspotkanie.

  • @meet, @webex:space lub @meet:space — tworzyspotkanie związane z przestrzeniąi automatycznie tworzy nową przestrzeń wAplikacja Webexużywając tematu spotkania jako nazwy przestrzeni.

    Aby zaplanować nowyspotkanie związane z przestrzeniąlub spotkanie cykliczne dla istniejącegoAplikacja Webexprzestrzeń, zobacz Planowanie spotkania z przestrzeni .


 

Jeśli dodasz więcej niż jedno słowo kluczowe, używane będzie tylko pierwsze (najbardziej od lewej) słowo kluczowe. Dodatkowe słowa kluczowe są ignorowane.


 

Administrator może zmienić domyślne zachowanie @webex i @meet w Twojej organizacji. Na przykład administrator może dostosować słowa kluczowe tak, aby @webex tworzyłspotkanie związane z przestrzeniąi nową przestrzeń, a @meet tworzyOsobisty pokójspotkanie. Jednak niezależnie od jakiejkolwiek konfiguracji administratora, dodanie :myroom do dowolnego słowa kluczowego zawsze spowoduje utworzenieOsobisty pokójspotkanie i dodanie :spacji do dowolnego słowa kluczowego zawsze spowoduje utworzeniespotkanie związane z przestrzeniąi nową przestrzeń.

4

Aby ułatwić ludziom dołączanie zWebexsala lub urządzenie biurkowe, dodaj urządzenie jako zasób sali, aby przycisk Dołącz pojawił się na urządzeniu przed rozpoczęciem spotkania:

  • W systemie Windows kliknij Asystent planowania > Dodaj sale, a następnie wybierz urządzenie.
  • Na komputerze Mac kliknij Harmonogram > Dodaj salę lub kliknij Wyszukiwarka sal > Dodaj salę , a następnie wybierz urządzenie.
5

Ustaw inne opcje spotkania, a następnie kliknij Wyślij.

Co dalej?

Kiedy tworzyszspotkanie związane z przestrzeniąbez uczestników tworzy się przestrzeń wAplikacja Webex. Jeśli chcesz dodać uczestników do spotkania w kalendarzu, musisz również dodać osoby doAplikacja Webexprzestrzeń.