Przed rozpoczęciem

Webex Assistant jest dostępny w Webex Spotkania.

Począwszy od aktualizacji 41.6, jest również dostępna w trybie webeks events (nowy) webinar dla planów, które obsługują do 10 000 użytkowników i jako dodatek do planów, które obsługują do 1000 użytkowników.

W aktualizacji 41.7 spotkania rozpoczęte lub połączone z aplikacji Webex, które nie są w pełni funkcjonalnymi spotkaniami, obsługują Webex Assistant. Spotkania rozpoczęte lub połączone z przestrzeni nie obsługują Asystenta Webex.

1

Aby usunąć nagranie:

  1. W lewym pasku nawigacyjnym kliknij opcję Nagrania.

  2. Zaznacz Więcej obok nazwy nagrania, a następnie wybierz pozycję Usuń > Usuń .

    Nagranie zostanie przesunie się do kosza i pozostanie tam przez 30 dni, chyba że trwale go usuniesz.
  3. Aby trwale usunąć nagranie, które jest w koszu, wybierz pozycję Usunięte w obszarze Mojenagrane spotkania.

    Wybierz pozycję Usunięte
  4. Wybierz pozycję Kosz obok nazwy Kosz nagrania.

2

Aby usunąć najważniejsze informacje, zobacz Przeglądanie i zarządzanie wyróżnieniami utworzonymi przez Asystenta Webex dla spotkań.