Başlamadan önce

Webex Yardımcısı içinde kullanılabilir. Webex Meetings.

41.6 güncellemesini itibaren, en fazla 10.000 kullanıcı destekleyen planlar için Webex Events (yeni) webenar modunda ve 1000 adede kadar kullanıcı destekleyen planlar için eklenti olarak mevcuttur.

41.7 güncellemesinde, tam özellikli toplantı desteği olmayan Webex ve bu Webex Yardımcısı. Bir alandan başlatan veya bu toplantılara katılanlar, toplantı Webex Yardımcısı.

1

Bir kaydı silmek için:

  1. Sol tarafta Kayıtlar'ı navigasyon çubuğu.

  2. Kaydın Daha Fazla yanında öğesini ve ardından Sil öğesini ve ardından Sil'i >seçin.

    Kayıt çöp kutusuna atlır ve kalıcı olarak silmedikçe 30 gün boyunca burada kalır.
  3. Çöp kutusunda kaydı kalıcı olarak silmek için Çöp Kutusu altında Silindi'Kayıtlı Toplantılarım.

    Silindi'yi seçin
  4. Kaydın yanında yer alan Çöp Kutusu öğesini Çöp Kutusu seçin.

2

Vurguları silmek için bkz. Meetings için Toplantı tarafından Oluşturulan Olayları Webex Yardımcısı ve Yönetme.