Sala odpraw jest wyposażona w trzy ekrany i dwie kamery, jak pokazano w poniższym przykładzie.

Pomieszczenie w księdze widoków jest dostosowywane wokół trzech trybów przemieszczeń: Lokalny prezenter , zdalny prezenter i tryb dyskusji. Tryb można łatwo zmienić w locie, tak aby pasował do rodzaju prowadzonego szkolenia.

  • Prezenter lokalny (prezenter znajduje się w pomieszczeniu).

  • Zdalny prezenter (prezenter, który dzwoni).

  • Dyskusja (do dyskusji pomiędzy różnymi stronami z lokalnym prezenterem w pokoju).

Zmiana trybu pomieszczenia podczas konferencji

Administrator może, ale nie musi, skonfigurować salę tak, aby przełączanie między trybami Prezenter lokalny i Prezenter zdalny odbywało się automatycznie. Jeżeli funkcja automatycznego przełączania nie jest włączona, do przełączania pomiędzy trybami pomieszczenia należy używać sterownika Touch 10.

Automatyczne przełączanie sugeruje:

  • Tryb prezentera lokalnego jest używany, gdy na scenie lokalnej zostanie wykryty prezenter.

  • Tryb zdalnego prezentera] jest używany, gdy na lokalnej scenie nie jest wykrywany żaden prezenter.

Jeśli chcesz skorzystać z trybu Dyskusji, zawsze musisz użyć kontrolera Touch 10, aby wybrać go ręcznie.

Przełączanie pomiędzy różnymi trybami pomieszczenia za pomocą sterownika Touch 10

1

Stuknij polecenie Pokój odpraw na kontrolerze Touch 10.

2

Wybierz tryb, w którym chcesz zmienić: Lokalny prezenter , zdalny prelegent lub dyskusja. Bieżący tryb jest podświetlony.