Ett Briefing-rum är utrustat med tre skärmar och två kameror, som visas i följande konfigurationsexempel.

Det förkortade rummet är anpassat runt tre rums lägen: Lokal presentatör , fjärrpresentatör och diskussions läge. Det är lätt att ändra läget allt eftersom så att det passar den typ av utbildning du levererar.

  • Lokal presentatör (Presentatören är i rummet).

  • Fjärransluten presentatör (Presentatören ringer in)

  • Diskussion (för diskussioner mellan olika platser med en lokal presentatören i rummet).

Ändra rumsläge under en konferens

Administratören kan ha konfigurerat rummet till att växla mellan lägena lokal presentatör och fjärransluten presentatör automatiskt. Om automatisk växling inte har aktiverats måste du använda Touch 10 controller för att ändra mellan rumslägen.

Automatisk växling innebär följande:

  • Läget lokal presentatör används när en presentatör har upptäckts på den lokala scenen.

  • Läget fjärransluten presentatör används när ingen presentatör har upptäckts på den lokala scenen.

Om du vill använda läget diskussion måste du alltid använda Touch 10 controller för att välja den manuellt.

Växla mellan de olika rumslägena med Touch 10 controller

1

Tryck på Briefing-rum på din Touch 10 controller.

2

Tryck på det läge som du vill ändra till: Lokal presentatör , fjärrpresentatör eller diskussion. Det nuvarande läget är markerat.