Soba za brifing je opremljena sa tri ekrana i dve kamere, kao što je prikazano u sledećem primeru podešavanja.

Soba za brifing je prilagođena oko tri režima sobe: lokalni prezenter, daljinski prezenter i režim diskusije. Lako je promeniti režim u letu, tako da odgovara vrsti treninga koji isporučujete.

  • Lokalni prezenter (prezenter je u sobi).

  • Daljinski prezenter (prezenter se poziva).

  • Diskusija (za diskusije između različitih lokacija sa lokalnim prezenterom u sobi).

Promena režima sobe tokom konferencije

Administrator je možda podesio prostoriju tako da se automatski prebacuje između režima lokalnog prezentatora i daljinskog prezentatora. Ako automatsko prebacivanje nije omogućeno, koristite kontroler osetljiv na dodir da biste se promenili između režima sobe.

Automatska promena podrazumeva:

  • Režim lokalnog prezentatora se koristi kada se otkrije prezentator na lokalnoj sceni.

  • Režim daljinskog prezentatora se koristi kada na lokalnoj sceni nije otkriven prezentator.

Da biste koristili režim diskusije, uvek morate ručno da ga odaberete pomoću kontrolera osetljivog na dodir.

Prebacivanje između različitih režima sobe pomoću kontrolera osetljivog na dodir

1

Dodirnite dugme Soba za brifing na kontroleru osetljivom na dodir.

2

Dobićete meni u koji možete da dodirnete režim koji želite da promenite: lokalni prezentator, daljinski prezentator ili diskusija. Trenutni režim je istaknut.