Et Kortende rom er utstyrt med tre skjermer og to kameraer, som vist i følgende eksempel oppsett.

Det korteste rommet er skreddersydd rundt tre rom moduser: Lokal konferanse styrer , ekstern konferanse styrer og diskusjons modus. Det er enkelt å endre modusen på-gli, slik at den passer til typen opplæring du leverer.

  • Lokal konferanse styrer (konferanse styre ren er i rommet).

  • Ekstern presentatør (Presentatøren ringer inn).

  • Diskusjon (for diskusjoner mellom forskjellige steder med en lokal konferanse styrer i rommet).

Endre rom modus under en konferanse

Systemansvarlig vil kanskje ikke ha satt opp rommet til å veksle mellom den lokale konferanse styre ren og modusen for eksternt konferanse behandling automatisk. Hvis den automatiske vekslingen ikke er aktivert, må du bruke berøring 10-kontrolleren for å bytte mellom rom modusene.

Automatisk bytting impliserer:

  • Lokal konferanse styrer modus brukes når en presentatør oppdages på det lokale stadiet.

  • Ekstern presentatør -modus brukes når ingen presentatør oppdages på det lokale stadiet.

Hvis du vil bruke diskusjons modusen, må du alltid bruke berørings 10-kontrolleren til å velge den manuelt.

Veksle mellom de forskjellige rom modusene ved hjelp av berøring 10-kontrolleren

1

Trykk på kortende rom på berøring 10-kontrolleren.

2

Trykk på modusen du vil endre, til: Lokal konferanse styrer , ekstern konferanse styrer eller diskusjon. Gjeldende modus er merket.