Możesz generować raporty zawierające informacje o każdym spotkaniu, seminarium internetowym, wydarzeniu lub sesji hostowanej w Twojej witrynie.

1

Zaloguj się do witryny sieci Webex, wybierz swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu strony, a następnie wybierz pozycję Moje raporty.


 

W zależności od planu Webex Moje raporty mogą nie być dostępne w Twojej witrynie.

2

Wybierz raport, który chcesz wygenerować.

 • Wszystkie usługi

  Uczestnicy, którzy łączą się z dźwiękiem, pojawiają się dwukrotnie w wyeksportowanym raporcie. Pierwszy wpis zawiera informacje o uczestniku, w tym jego status jako zaproszonego lub zarejestrowanego na spotkanie. Drugi wpis zawiera typ połączenia audio w kolumnie Typ audio.


   

  Jeśli uczestnik połączył się z wieloma połączeniami audio lub zmienił połączenie, ma wpisy dla każdego ze swoich połączeń audio.

 • Raport z użycia Access Anywhere

  • Wyświetl informacje o wykorzystaniu dla sesji Access Anywhere.

 • Webex Meetings

  • Nagranie spotkania – raport

   • Wyświetl listę uczestników, którzy pobrali lub obejrzeli nagranie spotkania.

  • Narzędzie kolejkowania sesji

   • Raport informacji dotyczących sesji dla wybranych kolejek lub przedstawicieli obsługi klienta.

  • Aktywność przedstawiciela obsługi klienta

   • Raport informacji dotyczących sesji dla wybranych przedstawicieli obsługi klienta.

 • Klasyczna wersja Webex Events

  • Raport rejestracji

   • Wyświetl informacje o rejestracji i wyślij wiadomości e-mail z przypomnieniami przed wydarzeniem. Po wydarzeniu możesz również sprawdzić, czy rgistrant uczestniczył lub był nieobecny.

  • Raport z obecności

   • Wyświetl informacje dotyczące obecności dla dowolnego wydarzenia. Po wydarzeniu można wysłać uzupełniające wiadomości e-mail.

  • Raport – aktywność podczas wydarzenia

   • Wyświetlanie informacji o aktywności uczestnika wydarzenia.

   • Pamiętaj, że raport aktywności w wydarzeniu jest dostępny tylko dla zdarzeń zarejestrowanych na serwerze.

  • Raport historyczny dotyczący uczestnika

   • Wyświetl listę wydarzeń dla uczestnika.

  • Raport dotyczący nagrania wydarzenia

   • Wyświetl listę uczestników, którzy pobrali lub obejrzeli nagranie wydarzenia.

  • Raport z łączami do programów niewymienionych na liście

   • Wyświetl stare i zaktualizowane łącza do swoich programów niewymienionych na liście.

 • Webex Webinars

  • Raport podsumowania zdarzenia

   • Wyświetl listę webinariów z podsumowaniem uczestnictwa.

  • Raport historii uczestnika

   • Wyświetl listę webinariów dla uczestnika.

  • Historia pobierania raportu

   • Wyświetl historie pobierania raportów Twoich spotkań i webinariów.

 • Webex Support

  • Narzędzie kolejkowania sesji

   • Raport informacji dotyczących sesji dla wybranych kolejek lub przedstawicieli obsługi klienta.

  • Aktywność przedstawiciela obsługi klienta

   • Raport informacji dotyczących sesji dla wybranych przedstawicieli obsługi klienta.

 • Webex Training

  • Raport z wykorzystania szkoleń na żywo

   • Wyświetl informacje o obecności, zaproszeniach i rejestracji dla sesji szkoleniowych.

  • Wstępny raport dostępu do nagranego szkolenia

   • Wyświetl informacje o dostępie i rejestracji dla nagranych sesji szkoleniowych.

  • Raport rejestracji

   • Wyświetl informacje o rejestracji dla dowolnej z Twoich sesji na żywo.

3

Określ kryteria wyszukiwania i wybierz wyświetl raport.

4

Kliknij łącze, aby wyświetlić szczegóły raportu.

5

Aby wyeksportować dane raportu w formacie wartości rozdzielanych przecinkami (CSV), wybierz opcję Eksportuj raport lub Eksportuj.