Użytkownicy z uprawnieniami administratora na swoich komputerach mogą pobierać i instalować aplikację komputerową Webex Meetings. Plik Microsoft Windows Installer (MSI) jest dostępny z poziomu Webex Meetings > Wsparcie > Pobieranie strony witryny Webex.

Po zaktualizowaniu wersji aplikacji klasycznej Webex Meetings dla witryny wersja już zainstalowana na komputerze użytkownika nie jest automatycznie aktualizowana. Gdy użytkownik dołącza do spotkania w swojej witrynie Webex, wtyczka przeglądarki instaluje osobny pakiet zawierający zaktualizowaną wersję aplikacji.

Wersja zainstalowana przez MSI jest wyświetlana w Programach i funkcjach jako Cisco Webex Meetings Desktop App z wymienioną wersją aplikacji klasycznej Webex Meetings. Druga instalacja jest wyświetlana jako Cisco Webex Meetings bez wymienionej wersji, ponieważ może zawierać wiele wersji aplikacji z wielu witryn.

Zalecamy zainstalowanie zaktualizowanego pakietu MSI podczas uaktualniania wersji aplikacji w witrynie Webex. Proces ten można zautomatyzować za pomocą zdalnego narzędzia zarządzania, takiego jak Microsoft System Center Configuration Manager (wcześniej Systems Management Server).