Użytkownicy z uprawnieniami administratora na swoich komputerach mogą pobrać i zainstalować aplikację komputerową Webex Meetings. Plik Instalatora Microsoft Windows (MSI) jest dostępny na stronie Webex Meetings > Support > Downloads wwitrynie Webex.

Po zaktualizowaniu wersji aplikacji klasycznej Webex Meetings dla witryny wersja już zainstalowana na komputerze użytkownika nie jest aktualizowana automatycznie. Gdy ten użytkownik dołącza do spotkania w swojej witrynie webex, wtyczka przeglądarki instaluje oddzielny pakiet, który zawiera zaktualizowaną wersję aplikacji.

Wersja zainstalowana w msi jest wyświetlana w obszarze Programy i funkcje jako "Aplikacja komputerowa Cisco Webex Meetings" z wymienioną wersją aplikacji komputerowej Webex Meetings. Druga instalacja jest wyświetlana jako "Cisco Webex Meetings" bez wymienionej wersji, ponieważ może zawierać wiele wersji aplikacji z wielu witryn.

Zalecamy zainstalowanie zaktualizowanego pakietu MSI przy każdym uaktualnianiu wersji aplikacji dla witryny Webex. Proces ten można zautomatyzować za pomocą narzędzia do zdalnego zarządzania, takiego jak Microsoft System Center Configuration Manager (wcześniej Systems Management Server).