Användare med administratörs privilegier på sina datorer kan hämta och installera Skriv bords programmet Webex Meetings. Microsoft Windows Installer-filen (MSI) är tillgänglig från Webex-möten > Support > Hämtningar Sidan på Webex-webbplatsen.

När du uppdaterar Skriv bords versionen av Webex Meetings för din webbplats kommer versionen som redan är installerad på användarens dator inte att uppdateras automatiskt. När användaren ansluter till ett möte på sin Webex-webbplats, installerar webbläsaren ett separat paket som innehåller den uppdaterade program versionen.

Den MSI-installerade versionen visas under program och funktioner som "Cisco Webex Meetings Skriv bords program" med Skriv bords versionen av Webex Meetings listad. Den andra installationen visas som "Cisco Webex Meetings" med ingen version listad, eftersom den kan innehålla flera program versioner från flera webbplatser.

Vi rekommenderar att du installerar det uppdaterade MSI-paketet när du uppgraderar program versionen för din Webex-webbplats. Du kan automatisera denna process genom att använda ett fjärrhanteringsverktyg såsom Microsoft System Center Configuration Manager (hette tidigare Systems Management Server).