Korisnici sa administratorske privilegije na svojim računarima mogu da preuzmu i instaliraju Webex Meetings aplikaciju za radnu površinu. Datoteka Microsoft Windows instalacionog programa (MSI) je dostupna na stranici Webex Meetings > Support > preuzimanja na Webex sajt.

Kada ažurirate verziju Webex Meetings aplikacije na radnoj površini za svoju lokaciju, verzija koja je već instalirana na računaru korisnika se ne ažurira automatski. Kada se taj korisnik pridruži sastanku na Webex sajt, pregledač dodatna komponenta instalira zasebni paket koji sadrži ažuriranu verziju aplikacije.

Verzija koju je instalirao MSI pojavljuje se u odeljku Programi i Funkcije Cisco Webex Meetings aplikaciji za radnu površinu sa navedenom Webex Meetings aplikacijom radne površine. Druga instalacija se pojavljuje Cisco Webex Meetings bez navedene verzije, jer može da uključuje više verzija aplikacije sa više lokacija.

Preporučujemo da instalirate ažurirani MSI paket svaki put kada nadogradite verziju aplikacije za svoju Webex sajt. Ovaj proces možete da automatizujete pomoću alatke za daljinsko upravljanje, kao što je Microsoft System Center upravljač za konfigurisanje (prethodno Systems Management Server).