Používatelia s oprávneniami správcu na svojich počítačoch si môžu stiahnuť a nainštalovať Webex stretnutia desktopová aplikácia. Súbor Microsoft Windows Installer (MSI) je dostupný na Webex stretnutia > podpora > K stiahnutiu stránku webu Webex.

Keď aktualizujete Webex stretnutia verzia desktopovej aplikácie pre vašu lokalitu, verzia už nainštalovaná v počítači používateľa sa automaticky neaktualizuje. Keď sa tento používateľ pripojí k schôdzi na svojom Webex zásuvný modul prehliadača nainštaluje samostatný balík, ktorý obsahuje aktualizovanú verziu aplikácie.

Verzia nainštalovaná MSI sa zobrazí pod Programy a príslušenstvo ako Aplikácia Cisco Webex Meetings Desktop s uvedenou verziou počítačovej aplikácie Webex Meetings. Druhá inštalácia sa zobrazí ako Stretnutia Cisco Webex bez uvedenia verzie, pretože môže obsahovať viacero verzií aplikácií z viacerých lokalít.

Odporúčame vám nainštalovať aktualizovaný balík MSI vždy, keď aktualizujete verziu aplikácie pre vašu aplikáciu Webex stránky. Tento proces môžete automatizovať pomocou nástroja na vzdialenú správu, ako je napríklad Microsoft System Center Configuration Manager (predtým Systems Management Server).