Najlepszy opis to zgodność wideo z obrazem, nawet po przejściu na temat obszaru roboczego.


 

Podczas korzystania z najlepszej funkcji warto pamiętać o następujących uwagach:

  • Najlepszy opis jest obsługiwany wyłącznie w Cisco Desk Camera 4K.

  • Najlepszy opis to maksymalna rozdzielczość 1920x1080.

  • W przypadku korzystania z najlepszego omówienia nie można zmienić pola ustawienia widoku lub użyć narzędzia Sterowanie kamerą do kadrowania, pochylenia i powiększenia kamery.

1

Otwórz aplikację Cisco Desk Camera.

2

Na karcie Ustawienia kamery Przełącz najlepszy opis