Med bästa möjliga översikt ser du till att du alltid är perfekt i bild rutor i din video, även när du flyttar på din arbets plats.


 

Tänk på följande när du använder den bästa översikts funktionen:

  • Bästa översikt stöds endast i Cisco Desk Camera för endast 4K.

  • Bästa översikt har stöd för en maximal upplösning på 1920x1080.

  • När du använder bästa översikt kan du inte ändra värdet i fältet eller använda kamera kontroll verktyget för att panorera, luta och zooma kameran.

1

Öppna appen Cisco Desk Camera.

2

Gå till fliken kamera inställningar och aktivera bästa översikt.