Aplikację Cisco Desk Camera można skonfigurować w taki sposób, aby korzystać z trybu jasnego lub ciemnego

1

Otwórz aplikację Cisco Desk Camera.

2

Przejdź do karty wygląd , a następnie wybierz opcję ciemny (domyślny) lub sygnalizator.