Najbolji pregled obezbeđuje da uvek budete savršeno uokvireni u video zapis čak i kada se krećete po radnom prostoru.


 

Imajte na umu sledeće beleške kada koristite funkciju "Najbolji pregled":

  • Najbolji pregled je podržan samo na Cisco Desk Camera 4K.

  • Najbolji pregled podržava maksimalnu rezoluciju 1920x1080.

  • Kada koristite najbolji pregled, ne možete da promenite postavku polja prikaza ili da koristite alatku za kontrolu kamere da biste pomerali, naginjali i zumiranje fotoaparata.

1

Otvorite aplikaciju Cisco Desk Camera.

2

Na kartici "Postavke kamere" preklopite najbolji pregled.