1

Otwórz wiadomość e-mail lub zaproszenie z kalendarza.

2

Jeśli rejestracja jest wymagana, kliknij przycisk Zarejestruj , podaj swojeimię i nazwisko oraz adres e-mail, a następnie otwórz wiadomość e-mail z potwierdzeniem po zatwierdzeniu rejestracji.

3

Kliknij Dołącz do seminarium internetowego, a aplikacja komputerowa Spotkania zostanie pobrana automatycznie, aby można ją było zainstalować.

4

Kliknij Otwórz Webex, jeśli zostanie wyświetlony monit; w przeciwnym razie kliknij Uruchom seminarium internetowe.

Jeśli masz problemy z zainstalowaniem aplikacji lub nie chcesz niczego instalować, kliknij przycisk Dołącz w przeglądarce, aby korzystać z aplikacji internetowej.

5

Wprowadź swoje imię i nazwisko, tak jak ma być wyświetlane w webinarium, zaznacz opcję Zapamiętajmnie, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do pełnej listy funkcji seminarium internetowego.

6

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło uczestnika — znajduje się ono w wiadomości e-mail z zaproszeniem — a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

7

Połącz wideo i audio, a następnie kliknij Dołącz do seminarium internetowego.

1

Otwórz wiadomość e-mail lub zaproszenie z kalendarza.

2

Jeśli wymagana jest rejestracja, dotknij opcji Zarejestruj , wprowadź swojeimię i nazwisko oraz adres e-mail, a następnie otwórz wiadomość e-mail z potwierdzeniem po zatwierdzeniu rejestracji.

3

Dotknij opcji Dołącz do webinarium.

4

Jeśli nie masz jeszcze aplikacji mobilnej Spotkania, stuknij opcję Pobierz spotkania Webex > Zainstaluj > Otwórz > dołącz .

5

Edytuj swoją nazwę tak, jak chcesz, aby była wyświetlana w seminarium internetowym, zaznacz pole wyboru Zapamiętaj mnie, a następnie naciśnij pozycję Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do pełnej listy funkcji seminarium internetowego.

6

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło uczestnika— znajduje się ono w wiadomości e-mail z zaproszeniem — i stuknij pozycję Kontynuuj.

7

Połącz wideo i audio, aby inni mogli Cię widzieć i słyszeć.

1

Otwórz wiadomość e-mail lub zaproszenie z kalendarza. Jeśli masz już konto Webex na swoim komputerze, znajdź webinarium na liście kalendarza lub stronie głównej.

2

Wybierz dołącz według numeru telefonu.

3

Wprowadź numer zdarzenia (kod dostępu), a następnie # .

4

Wprowadź 8-cyfrowe hasło zdarzenia dla telefonów, a następnie #.

Jeśli gospodarz po prostu prześle Ci wiadomość e-mail z zaproszeniem panelisty, nie będziesz mógł dołączyć do webinaru jako panelista. Aby dołączyć jako panelista, gospodarz musi zaprosić Cię z harmonogramu lub gospodarz lub współgospodarz musi użyć funkcji zapraszania i przypominania, aby zaprosić Cię podczas trwającego webinaru.

1

Otwórz wiadomość e-mail lub zaproszenie z kalendarza i kliknij Dołącz do webinarium. Jeśli masz już konto Webex na swoim komputerze, znajdź webinarium na liściekalendarzy lub stronie głównej i kliknij Dołącz .

2

Jeśli nie masz jeszcze aplikacji klasycznej Spotkania, zostanie ona pobrana automatycznie w celu zainstalowania.

3

Kliknij Otwórz Webex, jeśli zostanie wyświetlony monit, w przeciwnym razie kliknij Uruchom seminarium internetowe.

Jeśli masz problemy z zainstalowaniem aplikacji lub nie chcesz niczego instalować, kliknij przycisk Dołącz w przeglądarce, aby korzystać z aplikacji internetowej.

4

Wprowadź swoje imię i nazwisko, tak jak ma być wyświetlane w webinarium, zaznacz opcję Zapamiętajmnie, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do pełnej listy funkcji seminarium internetowego.

5

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasłopanelisty — znajduje się ono w wiadomości e-mail z zaproszeniem — i kliknij przycisk Kontynuuj .

6

Podłącz wideo i audio lub połącz się z systemem wideo, a następnie kliknij Dołącz do seminarium internetowego.

1

Otwórz wiadomość e-mail lub zaproszenie z kalendarza i dotknij opcji Dołącz do webinarium. Jeśli masz już konto Webex na telefonie komórkowym, znajdź webinarium wsekcji Moje spotkania i kliknij Dołącz .

2

Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanej aplikacji mobilnej, zostanie wyświetlony monit o jej pobranie. Dotknij opcji Pobierz spotkania Webex > Zainstaluj > Otwórz > dołącz .

3

Wprowadź swoje imię i nazwisko, tak jak chcesz, aby pojawiło się w webinarium, zaznacz opcjęZapamiętaj mnie, a następnie naciśnij pozycję Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do pełnej listy funkcji seminarium internetowego.

4

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasłopanelisty — znajduje się ono w wiadomości e-mail z zaproszeniem — i dotknij opcji Kontynuuj .

5

Podłącz wideo i audio urządzenia mobilnego lub połącz się z systemem wideo .

1

Otwórz wiadomość e-mail lub zaproszenie z kalendarza. Jeśli masz już konto Webex na swoim komputerze, znajdź webinarium na liście kalendarza lub stronie głównej.

2

Wybierz dołącz według numeru telefonu.

3

Wprowadź numer zdarzenia (kod dostępu), a następnie # .

4

Wprowadź 8-cyfrowe hasło panelisty dla telefonów, a następnie #.