Punkty końcowe Lifesize nie łączą się przy użyciu H.323

Punkty końcowe Lifesize nie łączą się przy użyciu H.323

Nie mogę połączyć się ze spotkaniami Cisco Webex Video Platform przy użyciu punktu końcowego Lifesize

Nie mogę połączyć się ze spotkaniem Cisco Webex Video Platform przy użyciu H.323 na punktach końcowych Lifesize

 

Uwaga: CMR Cloud zmienił nazwę na Cisco Webex Video Platform. Niektóre łącza i tekst mogą nadal odnosić się do chmury CMR, ale informacje powinny nadal dotyczyć usługi o zmienionej nazwie.

Rozwiązanie:
Punkty końcowe Lifesize mogą mieć problemy z połączeniem z platformą wideo Cisco Webex spotkanie przy użyciu H.323.

Ten problem dotyczy wersji oprogramowania układowego punktu końcowego starszej niż 5.0.9

Obejście:
Użyj wersji Lifesize oprogramowania układowego 5.0.9

Czy ten artykuł był pomocny?