Punkty końcowe Lifesize nie łączą się przy użyciu H.323

Punkty końcowe Lifesize nie łączą się przy użyciu H.323

Nie mogę połączyć się ze spotkaniami Cisco Webex Video Platform przy użyciu punktu końcowego Lifesize

Nie mogę połączyć się ze spotkaniem Cisco Webex Video Platform przy użyciu H.323 na punktach końcowych Lifesize

 

Uwaga: Nazwa CMR Cloud została zmieniona na Cisco Webex Video Platform. Niektóre linki i tekst mogą nadal odnosić się do CMR Cloud, ale informacje powinny nadal dotyczyć usługi o zmienionej nazwie.

Rozwiązanie:
Punkty końcowe Lifesize mogą mieć problemy z nawiązaniem połączenia ze spotkaniem Cisco Webex Video Platform przy użyciu protokołu H.323.

Ten problem dotyczy oprogramowania układowego punktu końcowego w wersji starszej niż 5.0.9

Obejście:
Użyj oprogramowania sprzętowego Lifesize w wersji 5.0.9

Czy ten artykuł był pomocny?