Punkty końcowe Lifesize nie łączą się przy użyciu H.323

Punkty końcowe Lifesize nie łączą się przy użyciu H.323

Nie mogę połączyć się ze spotkaniami platformy Cisco Webex Video Platform przy użyciu punktu końcowego Lifesize

Nie mogę połączyć się ze spotkaniem platformy Cisco Webex Video Platform przy użyciu H.323 na punktach końcowych Lifesize

 

Uwaga:Nazwa CMR Cloud została zmieniona na Cisco Webex Video Platform.Niektóre łącza i tekst mogą nadal odnosić się do CMR Cloud, ale informacje powinny nadal dotyczyć usługi o zmienionej nazwie.

Rozwiązanie:
Punkty końcowe Lifesize mogą mieć problemy z połączeniem ze spotkaniem Cisco Webex Video Platform przy użyciu standardu H.323.

Ten problem dotyczy wersji oprogramowania sprzętowego punktu końcowego starszej niż 5.0.9 Obejście:
Użyj oprogramowania układowego Lifesize
w wersji 5.0.9

Czy ten artykuł był pomocny?