Endpoints lifesize se neće povezati koristeći H.323


Krajnje tačke veličine života se neće povezati pomoću H.323

Ne mogu da se povežem sa sastancima Cisco Webex video platforme pomoću krajnje tačke lifesize

Nisam u mogućnosti da se povežem sa sastankom Cisco Webex video platforme koristeći H.323 na krajnjim tačkama lifesize-a

 

Napomena: CMR Cloud je preimenovan u Cisco Webex video platforma. Neke veze i tekst se i dalje mogu odnositi na CMR Cloud, ali informacije bi ipak trebalo da se primene na preimenovanu uslugu.

Rešenje:
Krajnje tačke životne veličine mogu imati problema pri povezivanju sa sastankom Cisco Webex video platforme pomoću H.323.

Ovaj problem utiče na verziju firmvera krajnje tačke stariju od 5.0.9

Zaobilazno rešenje:
koristite firmver za život verzije 5.0.9

Da li je ovaj članak bio koristan?