Koncové body Lifesize sa nepripoja pomocou H.323

Koncové body životnej veľkosti sa nepripoja pomocou H.323

Nemôžem sa pripojiť k stretnutiam Cisco Webex Video Platform pomocou koncového bodu Lifesize

Nemôžem sa pripojiť k schôdzi Cisco Webex Video Platform pomocou H.323 na koncových bodoch Lifesize

 

Poznámka: CMR Cloud bol premenovaný na Cisco Webex Video Platform. Niektoré odkazy a text môžu stále odkazovať na CMR Cloud, ale informácie by sa mali stále vzťahovať na premenovanú službu.

Riešenie:
Koncové body Lifesize môžu mať problémy s pripojením k schôdzi Cisco Webex Video Platform pomocou H.323.

Tento problém sa týka verzie firmvéru koncového bodu staršej ako 5.0.9

Alternatívne riešenie:
Použite Životná veľkosť verzia firmvéru 5.0.9

Bol tento článok užitočný?