Lifesize Endpoints se ne povežejo s H.323

Končne točke Lifesize se ne bodo povezale s H.323

Ne morem se povezati s sestanki video platforme Cisco Webex prek končne točke Lifesize

Ne morem se povezati s sestankom video platforme Cisco Webex z uporabo H.323 na končnih točkah Lifesize

 

Opomba: CMR Cloud je bil preimenovan v Cisco Webex Video Platform. Nekatere povezave in besedilo se morda še vedno nanašajo na CMR Cloud, vendar bi morale informacije še vedno veljati za preimenovano storitev.

rešitev:
Končne točke Lifesize imajo lahko težave pri povezovanju s sestankom video platforme Cisco Webex prek H.323.

Ta težava vpliva na različico vdelane programske opreme končne točke, starejšo od 5.0.9

Rešitev:
Uporaba Naravna velikost različica vdelane programske opreme 5.0.9

Ali je bil ta članek koristen?