Information om LifeSize-slutpunkter kommer inte att ansluta via H.323

LifeSize-slutpunkter ansluts inte med H. 323

Jag kan inte ansluta till Cisco WebEx Video Platform möten med en LifeSize-slutpunkt

Jag kan inte ansluta till ett Cisco WebEx Video Platform möte med H. 323 på LifeSize-slutpunkter

 

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för felaktig information, fel eller skador som orsakats av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.

Observera: CMR Cloud har bytt namn till Cisco WebEx Video Platform. Vissa länkar och text kan fortfarande referera till CMR-moln, men information bör fortfarande gälla för tjänsten som bytt namn.

Lösning:
LifeSize-slutpunkter kan ha problem med att ansluta till ett Cisco WebEx-Videoplattformsmöte med H. 323.

Det här problemet påverkar Endpoint firmware version äldre än 5.0.9

Workaround:
Använda Lifesize firmware version 5.0.9

Var den här artikeln användbar?