Lifesize-slutpunkter ansluter inte via H.323

Lifesize-slutpunkter ansluter inte med H.323

Jag kan inte ansluta till Cisco Webex-videoplattform-möten med en Lifesize-slutpunkt

Jag kan inte ansluta till ett möte Cisco Webex-videoplattform med H.323 på Lifesize-slutpunkter

 

Obs!CMR Cloud har bytt namn till Cisco Webex-videoplattform.Vissa länkar och text kan fortfarande hänvisa till CMR Cloud, men information bör fortfarande gälla för tjänsten som bytt namn.

Lösning:
Lifesize-slutpunkter kan ha problem med att ansluta till ett Cisco Webex-videoplattform-möte med H.323.

Detta problem påverkar version 5.0.9

av den inbyggda programvaran på slutpunkten. Lösning:
Använd Den inbyggda programvaran Lifesize version 5.0.9

Var den här artikeln användbar?