W jaki sposób mogę włączyć lub wyłączyć lokalną archiwizację wiadomości błyskawicznych Cisco Jabber?

Tylko administratorzy w organizacji

W jaki sposób mogę włączyć lub wyłączyć Cisco Jabber Instant Message Archiving?

Czy mogę globalnie wyłączyć Cisco Jabber Instant Message Archiving po stronie klienta?

W jaki sposób mogę włączyć Cisco Jabber Instant Message Archiving?

W jaki sposób mogę wyłączyć Cisco Jabber Instant Message Archiving?


Rozwiązanie:

Tylko administratorzy w organizacji

Aby włączyć lub wyłączyć archiwizację lokalną Cisco Jabber:

  1. Zaloguj się do narzędzia administracyjnego organizacji Cisco Webex Messenger. (Przykład: https://www.Webex.com/go/connectadmin)
  2. Kliknij kartę Edytor zasad.

    Lista zasad jest wyświetlana po lewej stronie, a Lista czynności jest wyświetlana z prawej strony ekranu Edytora zasad, jak pokazano poniżej:

  3. W sekcji Lista akcji kliknij przycisk Dodaj.
  4. W menu rozwijanym Nazwa karty akcji: wybierz opcję Archiwum lokalne.

  5. Wybierz przycisk opcji odpowiadający żądanemu ustawieniu: Włączone lub Wyłączone.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.

 


 

Czy ten artykuł był pomocny?