Kako da omogućim ili onemogućim lokalno arhiviranje trenutnih poruka cisco jabbera?

Samo administratori orga

Kako da omogućim ili onemogućim lokalno arhiviranje hitnih poruka Cisco Jabber?

Da li mogu globalno da onemogućim Cisco Jabber arhiviranje IM-a na strani klijenta?

Kako da omogućim lokalno arhiviranje Cisco Jabber instant message (IM)?

Kako da onemogućim lokalno IM arhiviranje za Cisco Jabber?


Rešenje:

Samo administratori orga

Da biste omogućili ili onemogućili lokalno arhiviranje Cisco Jabbera:

  1. Prijavite se na alatku Cisco Webex Messenger Org Administration. (Primer: https://www.Webex.com/go/connectadmin )
  2. Izaberite karticu Uređivač smernica.

    Lista smernica se pojavljuje sa leve strane, a lista radnji se pojavljuje sa desne strane ekrana "Uređivač smernica" kao što je prikazano ispod:

  3. U odeljku Lista radnji kliknite na dugme Dodaj.
  4. U imenu kartice "Radnja": U padajućem meniju izaberite stavku Lokalna arhiva .

  5. Izaberite radio dugme za željenu postavku: Omogućeno ili onemogućeno.
  6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 


 

Da li je ovaj članak bio koristan?