Hur aktiverar eller inaktiverar jag lokal arkivering av Cisco Jabber-snabbmeddelanden?

Endast organisationens administratörer

Hur aktiverar eller inaktiverar jag lokal arkivering av snabbmeddelanden I Cisco Jabber?

Kan jag inaktivera arkiveringen av snabbmeddelanden i Cisco Jabber-klienten globalt?

Hur aktiverar jag lokal arkivering av snabbmeddelanden (IM) i Cisco Jabber?

Hur inaktiverar jag lokal arkivering av IM i Cisco Jabber?


Lösning:

Endast organisationens administratörer

Aktivera eller inaktivera lokal arkivering av Cisco Jabber:

  1. Logga in i administrationsverktyget för Cisco Webex Messenger. (Exempel: https://www.Webex.com/go/connectadmin)
  2. Klicka på fliken Policyredigerare.

    Policylistan visas till vänster och Åtgärds listan visas till höger om skärmen Policyredigerar:

  3. I avsnittet Åtgärdslista klickar du på knappen Lägg till.
  4. I listrutan Åtgärdsfliknamn: välj Lokalt arkiv.

  5. Markera radioknappen för den inställning du vill ha: Aktiverad eller Inaktiverad.
  6. Klicka på knappen Spara.

 


 

Var den här artikeln användbar?