Jak edytować zaplanowane spotkanie?

Można wprowadzać zmiany w spotkaniach, które zostały już zaplanowane.

Jak edytować zaplanowane spotkanie?

Jak wprowadzić zmiany w zaplanowanym wcześniej spotkaniu?

Jak zmienić hasło spotkania?

Jak zmienić zaplanowaną datę spotkania?

Jak edytować godzinę rozpoczęcia spotkania?

Aby edytować zaplanowane spotkanie:

  1. Zaloguj się do witryny webex. (Przykład: SITENAME.webex.com)
  2. Karta Wybierz pozycję Spotkania.
  3. Kliknij link do tematu spotkania, które chcesz zmodyfikować.
Obraz dodany przez użytkownika
  1. Wybierz pozycję Edytuj.
Obraz dodany przez użytkownika
  1. Wykonuj żądane zmiany w spotkaniu.
    • Uwaga: Jeśli dodajesz dodatkowych uczestników do spotkania, dołącz nowych uczestników do istniejącej listy; usunięcie oryginalnych uczestników z listy może spowodować, że otrzymają oni powiadomienia o odwołaniu spotkania.
  2. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwagi:

  • Nie można edytować spotkania, jeśli jest ono aktualnie w toku.
  • Zaktualizowane zaproszenie na spotkanie jest wysyłane do wszystkich zaproszonych osób po zapisaniu zmian.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły
arrow icon